Loskomen van je stek

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Het kan nooit kwaad na te gaan of er dingen zijn waar je iets teveel aan gehecht bent. Vader in de hemel, als er dingen zijn die mij teveel in beslag nemen, wilt U me die dan laten zien door Jezus Christus? Ester 1, 2; Handelingen 18

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Reacties zijn uitgeschakeld.