Maxi

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

MaxiGebed
Koning Jezus Christus, ik bid dat elk deel van de cultuur en de maatschappij van de Maxi’s Uw goedheid weerspiegelt.

Ezechiel 27; Johannes 11:1-26

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Tzotzil

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

TzotzilGebed
Koning Jezus Christus, openbaar Uzelf aan de Tzotzils van Mexico door gelovigen te sturen die hen het goede nieuws vertellen dat U voor hun zonden gestorven bent.

Ezechiel 26; Johannes 10:22-42

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Bhatia

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

BhatiaGebed
Betreffende alle Bhatia’s van India en Pakistan verbreek ik de werken van de duivel in de machtige naam van Jezus Christus.

Ezechiel 25; Johannes 10:1-21

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share