Jezus is gekomen om zondaars te redden

Door David J. Stewart

Johannes 3:17, “God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.”

De Bijbel leert ons dat Jezus Christus niet in de wereld is gekomen om iemand te veroordelen, maar om zondaars te redden. Wat een kostbare waarheid! Het is de wet van God die de gehele mensheid veroordeelt. Veel mensen denken ten onrechte dat de Tien Geboden een plan van verlossing zijn, maar dat zijn ze niet. Gods wet veroordeelt ons allen als miserabele mislukkingen en schuldige zondaars (Romeinen 3:10-23).

Ik veroordeel zeker niemand, want de Bijbel veroordeelt ons allemaal als schuldige, vuile, rotte zondaars die de hel verdienen. Mijn heil berust uitsluitend op de gerechtigheid van Christus, omwille van het kostbaar bloed, dat Hij voor onze zonden gegeven heeft.

Toen de rijke jonge man naar Jezus kwam in Marcus 10:17-22, toen was hij zelfingenomen. De jonge man dacht dat het onderhouden van Gods wet hem kon redden. Hij schepte op tegen Jezus dat hij al de geboden onderhouden had. Jezus wees hem erop dat hij begerig was, en de wet niet perfect onderhouden had. De jongeman was erg verdrietig omdat Jezus hem zei alles te gaan verkopen en zijn wereldse bezittingen weg te geven. Jezus was deze jonge man geen plan van verlossing aan het geven, Hij was de wet aan het gebruiken zoals ze was bedoeld was: om mensen hun zondigheid te tonen en de noodzaak voor een Verlosser.

De wet veroordeelt; Jezus redt!

Er is zo veel valse leer vandaag de dag omdat mensen deze fundamentele bijbelse waarheid niet begrijpen. Verlossing betekent gewoonweg je eigen zonden te erkennen onder de wet van God en te vertrouwen op de Heiland voor vergeving. Er is vandaag veel veroordeling van religieuze mensen, die zondaars berechten en eisen dat ze hun leven zuiveren om gered te worden. Anderen leren dat een persoon moet "volharden" in een heilig leven om naar de hemel te gaan. En dan zijn er nog die religieuze mensen die leren dat een persoon zijn verlossing kan verliezen als ze een zonde begaan. Al deze valse leerstellingen zijn geworteld in het bijhouden van de wet, wat naar de hel voert.

De Bijbel zegt dat JEZUS CHRISTUS GEKOMEN IS OM ZONDAARS TE REDDEN!

In 1 Timoteüs 1:15 zei de apostel Paulus: “Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om ZONDAARS TE REDDEN. Ik was de eerste.” De reden waarom Jezus Christus in deze wereld kwam was om ZONDAARS TE REDDEN. Mag ik zeggen aan alle religieuze mensen die een vals evangelie verkondigen... laat Jezus ZONDAARS REDDEN! Redding is van de Heer. Het is de taak van de Heer om zondaars te redden.

Het is tijd voor de hoge heren, heilssoldaten om te stoppen met mensen te veroordelen en JEZUS ZONDAARS te laten REDDEN!

Het is tijd voor de calvinisten om te stoppen met mensen te veroordelen die falen om te volharden en JEZUS ZONDAARS te laten REDDEN!

Het is tijd voor degenen die leren dat verlossing verloren kan gaan om te stoppen met mensen te veroordelen en JEZUS ZONDAARS te laten REDDEN!

Als Jezus niet in de wereld gekomen is om zondaars te veroordelen, dan moeten wij dat ook niet doen. Jezus is gekomen om zondaars te redden en dat is de prachtige boodschap van het evangelie. Op een schitterende manier verkondigt Romeinen 4:5 “Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op Hem die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen rechtvaardig verklaard.” Amen en amen! Het geloof van de mens wordt als gerechtigheid GEREKEND, want we hebben geen gerechtigheid van onszelf om aan God aan te bieden (Jesaja 64:6). De Bijbel zegt hier dat Jezus DE GODDELOZE rechtvaardigt door het geloof. Dat is het enige type persoon dat Jezus ooit redt, een goddeloze persoon, want voor iets anders is het zelfingenomenheid.

Hoge heren van de heilssoldaten verkondigen de dwaalleer dat een persoon de bedoeling moet hebben om zich te bekeren of anders kunnen ze niet gered worden. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat het geloof van een goddeloze man gerekend wordt als gerechtigheid. Dus heeft hij geen gerechtigheid van zichzelf nodig, en da's een goede zaak, want we hebben er geen om aan te bieden. JEZUS IS GEKOMEN OM ZONDAARS TE REDDEN!

Lucas 19:10, “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.”


Je hebt ZIJN GERECHTIGHEID nodig!