Afghanistan

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

AfghanistanGebed
Koning Jezus Christus, wij willen Uw licht laten schijnen over Afghanistan. Breng Uw Geest van Waarheid in de donkere plekken, in de netwerken van corruptie en goddeloosheid en ontbloot de werken van de duisternis! Breng goddeloze mensen tot bekering, en gebruik ze tot Uw glorie.

Psalm 33, 34; Galaten 5

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>