Bangladesh

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

tablighiYahweh, ik bid voor Bangladesh, een land dat uit ongeveer 85% moslims bestaat, en dat meer lijdt meer dan de meeste in de wereld. Ernstige overbevolking, wijdverspreide armoede, en rampen, zoals overstromingen, cyclonen en hongersnood hebben het land diep geraakt. Yahweh is de harten van de moslims aan het openen om te reageren op het evangelie door middel van Jezus Christus.

Ik bid dat sterke gemeenten opgericht worden als Yahweh in dit land bezig is. Discipelschap gericht op het kruis van degenen die geïnteresseerd zijn in de Messias is nodig.

Psalm 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; 1 Korintiërs 9

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>