Archief categorieën: Andere gebeden

Internet

LaptopGebed
Jezus Christus, mis ik het contact met U zo fel als toen ik mijn internetverbinding verloor? Het overslaan van een gebed produceert slechts een vaag zeurende gedachte in het achterhoofd. Als ik afgesloten ben van het internet, doet de pijn me schreeuwen. Laat mijn ziel zo sterk reageren als ik ver weg ben van Uw aanwezigheid.

Jeremia 31; Lukas 11:1-23

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Bewustzijn

BewustzijnGebed
Lieve HEER God, dank U voor de geweldige gave van het leven op deze nieuwe dag die glinstert met frisse geluiden van zangvogels, zachte winden en wonderbaar licht van de zon. Dit alles herinnert ons aan Uw liefdevolle zorg voor de hele schepping.
Geef ons een groter bewustzijn van de mensen die verloren zijn zonder hoop op het eeuwige leven. Help ons om hen de weg te tonen naar de kostbare beloften van het nieuwe verbond ontvangen door gehoorzaamheid aan de leer van Christus, de Heer.
We bidden in de kostbare naam van Jezus, Amen.

Jeremia 30; Lukas 10:25-42

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Ikzelf

Gebed voor mezelfGebed
Koning Jezus Christus, U bent een rijkelijk gulle God. Ik vraag dat U mij vandaag zou verbazen met Uw vrijgevigheid. Giet een zegen over mij uit Heere, die ik niet kan bevatten. Overstroom mijn verwachtingen, zodat elke behoefte wordt voldaan met veel overschot om te delen met anderen. Geef mij geloof, Heer, om U overvloedig te geloven, en U te eren als de gulle liefdevolle Vader die U bent. In Jezus naam, amen.

Psalm 41, 42; Efeze 3

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share