Archief categorieën: Bidden voor de naties

Israël

Tower of DavidGebed
Koning Jezus Christus, ik bid voor goddelijke wijsheid voor Uw leiders in Israël vandaag en elke dag. Voor hun redding, bevrijding en genezing. Voor de IDF voor moed en kracht om te vechten. We vragen dat U hen bedekt, Heer. Stuur Uw engelen om te waken en hen te beveiligen. Ik bid voor de omliggende gebieden en Israël dat opwekking de harten van alle mensen zal raken.

Psalm 37, 38; Efeze 1

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Afghanistan

AfghanistanGebed
Koning Jezus Christus, wij willen Uw licht laten schijnen over Afghanistan. Breng Uw Geest van Waarheid in de donkere plekken, in de netwerken van corruptie en goddeloosheid en ontbloot de werken van de duisternis! Breng goddeloze mensen tot bekering, en gebruik ze tot Uw glorie.

Psalm 33, 34; Galaten 5

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Israël

Israël
Antwoord op gebed
Wereldwijd is er een significante reactie op het evangelie onder de 14,5 miljoen joden. Zelfs de meer conservatieve schattingen geven een ongekende respons aan, en een aantal van de meer optimistische aanspraken zijn hoger dan 100.000 die worden gekoppeld aan Messiaanse gemeenten. De meeste van deze gelovigen bevinden zich in Noord-Amerika alsook in Rusland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Een veel groter aantal zijn geïntegreerd in de reguliere christelijke kerken. Yahweh, ik dank U hiervoor door de Heilige Geest en Uw Zoon Jezus Christus (Yeshua de Messias).

Exodus 35:20-29; Lukas 20:27-40

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share