Archief categorieën: Bidden voor de naties - Pagina 2

Nederland

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Nederland
Uitdaging voor gebed
Volgens de meest recente Eurobarometer-enquête van 2005 antwoordde 34% van de Nederlanders dat “zij geloven dat er een God is”, terwijl 37% antwoordde dat “ze geloven dat er een soort van geest of levenskracht bestaat”, en 27% dat “ze niet geloven dat er een soort van geest, god, of levenskracht is”. Jezus Christus (Yeshua de Messias), ik bid dat deze gelegenheid door slimme gelovigen wordt aangegrepen om het momentum voor kerkgroei te herwinnen en het zuurdesem van het Koninkrijk te verspreiden.

Exodus 35:4-19; Lukas 20:20-26

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Tunesië

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Tunesië
Uitdaging voor gebed
Jezus Christus (Yeshua de Messias), ik bid dat voortdurende voorspraak door de eeuwenoude belemmeringen tot het evangelie heen breekt. Er zijn meer open deuren en mogelijkheden om te delen dan ooit tevoren. Ik bid voor christenen, zowel buitenlandse als nationale, om te profiteren van deze kansen.

Exodus 35:1-3; Lukas 20:9-19

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Congo-Brazzaville

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Congo-Brazzaville
Uitdaging voor gebed
Relaties verbeteren onder denominaties met sterke evangelische waarden. Maar armoede en instabiliteit onderbreken en ondermijnen niet alleen de langetermijnbediening, maar ze doen ook veel christelijke leiders vertrekken naar andere landen. Jezus Christus (Yeshua de Messias), ik bid voor een grotere betrokkenheid tot bijbelse eenheid en voor de stabiliteit op lange termijn om een sterker leiderschap en bediening op te bouwen.

Exodus 34:29-35; Lukas 20:1-8

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share