Archief categorieën: Bijbelleesschema - Pagina 2

Centraal-Azië

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Centraal-AziëIk bid voor de gelovigen in Centraal-Azië volgens Handelingen 4:29-30, “Nu dan, Yahweh, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten alle vrijmoedigheid om Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilige Dienaar Jezus Christus.”

De geschiedenis laat zien dat vervolging en beperkingen opgelegd aan gelovigen de verspreiding van het evangelie niet kan stoppen. Soms hebben beperkingen, opsluiting en zelfs martelaarschap eigenlijk de vlammen aangewakkerd van de opwekking.

Psalm 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; 1 Korintiërs 7:1-24

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Gehandicapten

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

gehandicaptenYahweh, ik bid voor de fantastische Turkse gelovigen die zich inzetten voor gehandicapten. Dat zij gesterkt mogen worden en geleid worden door uw Geest. Ik bid voor sociale verandering met betrekking tot de fysiek en de mentaal gehandicapten. Zorg er voor dat zij niet door armoede of als paria’s uitgesloten worden.

Ik bid voor een nieuw regeringsbeleid in Turkije dat vrijwilligers toelaat om regelmatig te werken in deze staatsinstellingen.

Ik bid voor toename in media die het Goede Nieuws openbaren aan de gehandicapten.

Dit alles vraag ik U door Uw Zoon Jezus Christus.

Psalm 107, 108, 109, 110; 1 Korintiërs 6

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Turkije

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

IstanboelYahweh, zorg er voor dat de mensen van Istanboel in Turkije ondanks de schaamte en de eer van de familie er met de hulp van uw Heilige Geest in slagen om alles te verlaten om zo uw Zoon Jezus Christus na te volgen.

Verlos hen ook van alle angst, vrees, vloek, en gedachten van het noodlot door dezelfde Jezus Christus zodat zij werkelijk bevrijd en vernieuwd worden.

Psalm 105, 106; 1 Korintiërs 5

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share