Archief categorieën: Leesschema

Bangladesh

tablighiYahweh, ik bid voor Bangladesh, een land dat uit ongeveer 85% moslims bestaat, en dat meer lijdt meer dan de meeste in de wereld. Ernstige overbevolking, wijdverspreide armoede, en rampen, zoals overstromingen, cyclonen en hongersnood hebben het land diep geraakt. Yahweh is de harten van de moslims aan het openen om te reageren op het evangelie door middel van Jezus Christus.

Ik bid dat sterke gemeenten opgericht worden als Yahweh in dit land bezig is. Discipelschap gericht op het kruis van degenen die geïnteresseerd zijn in de Messias is nodig.

Psalm 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; 1 Korintiërs 9

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Kizilbasj van Afghanistan

KizilbasjYahweh, ik bid voor open deuren in het leven van de Kizilbasj opdat de gelovigen mogelijkheden zouden vinden om Jezus Christus te delen met hen.

Ik bid voor arbeiders uit de Afghaanse gelovigen om de Kizilbasj te dienen.

Psalm 119:73-176; 1 Korintiërs 8

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Turken in Berlijn

Turken in BerlijnYahweh, ik bid voor nauwere contacten voor gelovigen in Berlijn, Duitsland en de Turken, zodat ze kunnen leren van de liefde van Elohim (God) en duidelijke getuigenissen horen van Turken die tot Jezus Christus zijn gekomen.

Ik bid voor liefde, gezag en effectief getuigenis van de gelovigen, die daadwerkelijk contact hebben met de Turken. Gemotiveerde gelovigen zijn vooral nodig om uit te reiken naar de tweede en derde generatie Turkse migranten.

Psalm 118, Psalm 119:1-72; 1 Korintiërs 7:25-40

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share