Archief categorieën: Onbereikbare volken

Fon

FonGebed
Koning Jezus Christus, ik bid dat bijbels effectief verdeeld worden in heel Benin en een sterke spirituele impact hebben op de Fon bevolking.

Ezechiel 42, 43; Johannes 16

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Shoretses

ShoretsesGebed
Koning Jezus Christus, vernieuw Uw kerk onder de Shoretses van Rusland en maak ware discipelen van hen.

Ezechiel 29, 30; Johannes 11:45-57

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Maxi

MaxiGebed
Koning Jezus Christus, ik bid dat elk deel van de cultuur en de maatschappij van de Maxi’s Uw goedheid weerspiegelt.

Ezechiel 27; Johannes 11:1-26

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share