Archief categorieën: Onbereikbare volken - Pagina 2

Tzotzil

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

TzotzilGebed
Koning Jezus Christus, openbaar Uzelf aan de Tzotzils van Mexico door gelovigen te sturen die hen het goede nieuws vertellen dat U voor hun zonden gestorven bent.

Ezechiel 26; Johannes 10:22-42

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Bhatia

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

BhatiaGebed
Betreffende alle Bhatia’s van India en Pakistan verbreek ik de werken van de duivel in de machtige naam van Jezus Christus.

Ezechiel 25; Johannes 10:1-21

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Kalu

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

KaluGebed
Ik bid dat agrarische initiatieven een goed platform zijn voor werknemers om de Kalu’s te zegenen en de kennis van Jezus Christus te delen.

Ezechiel 22; Johannes 8:36-59

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share