Archief categorieën: Opwekkingsliederen

Malo

MaloGebed
Koning Jezus Christus, openbaar Uzelf aan de Malo’s in Bangladesh en India door gelovigen te sturen die hen vertellen van het goede nieuws dat U stierf voor hun zonden.

Klaagliederen 5; Lukas 24:1-12

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Toevaan

TuvinianGebed
Heilige Geest, roep mensen op die naar Rusland willen gaan om Jezus Christus te delen met de Toevanen.

Jesaja 23; Mattheüs 19

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Djimini

DjiminiGebed
Koning Jezus Christus, geef de Djimini gelovigen moed om het evangelie te delen met hun eigen mensen.

Jesaja 21; Mattheüs 17

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share