Israël

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Israël
Antwoord op gebed
Wereldwijd is er een significante reactie op het evangelie onder de 14,5 miljoen joden. Zelfs de meer conservatieve schattingen geven een ongekende respons aan, en een aantal van de meer optimistische aanspraken zijn hoger dan 100.000 die worden gekoppeld aan Messiaanse gemeenten. De meeste van deze gelovigen bevinden zich in Noord-Amerika alsook in Rusland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Een veel groter aantal zijn geïntegreerd in de reguliere christelijke kerken. Yahweh, ik dank U hiervoor door de Heilige Geest en Uw Zoon Jezus Christus (Yeshua de Messias).

Exodus 35:20-29; Lukas 20:27-40

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>