Jezus komt terug!

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Jezus komt terugOpeens zal het gebeuren
Misschien al heel snel. Zoals de bliksem flitst van de ene kant van de hemel naar de andere, zo plotseling zal Jezus Christus terugkomen. Uit de hemel, naar deze aarde, als Koning en Heer. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg in Jeruzalem. Iedereen zal Hem zien.

Van Jezus heb je misschien weleens gehoord
Hij leefde 2000 jaar geleden op deze aarde.
Hij werd gekruisigd, om zo de straf voor onze zonden (overtredingen van de wet van de hemelse Vader) te betalen. Maar Hij werd weer levend en stond op uit het graf.
Weet je trouwens dat het christendom de enige godsdienst is, waarin de dood al overwonnen is?

Korte tijd later, zo vertelt de Bijbel, ging Jezus vanaf de Olijfberg omhoog naar de hemel.
En weet je wat er toen gebeurde? Bij de discipelen, die Jezus nakeken, stonden opeens twee engelen. Die zeiden dat Jezus Christus eenmaal op dezelfde manier terug zal komen naar deze aarde.

De engelen noemden geen jaartal wanneer dat zal gebeuren. Maar dat Jezus komt, is zeker. En misschien al heel snel! We zien daar in onze tijd tal van aanwijzingen voor, omdat bijbelse voorzeggingen vervuld worden. Bijvoorbeeld:

  • de terugkeer van het Joodse volk naar Israël
  • de verspreiding van de boodschap van de Bijbel over de hele wereld
  • oorlogen en rampen

Wanneer Jezus komt, zal iedereen Hem zien.Weet je, wanneer Jezus Christus komt, zal iedereen Hem zien
Ook degenen die al gestorven zijn. Zij zullen namelijk weer levend worden. Jezus komt terug op de Olijfberg, zegt de Bijbel. En iedereen die in Hem gelooft, zal voor altijd bij Hem zijn.

Misschien denkt u:
‘Ze zeggen al zolang dat Jezus terug komt, maar het gebeurt gewoon niet. Alles blijft hetzelfde. Waarom zou ik dit geloven? Bewijs het maar.’

In de Bijbel kom je deze gedachten ook al tegen. Lees maar: ‘Er is toch beloofd dat de Christus zou komen.

Waar blijft Hij dan?
Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is.’ (2 Petrus 3:4).

Het antwoord van de apostel Petrus op deze opmerkingen is interessant. Hij stelt: ‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’ (2 Petrus 3:9). En in het volgende vers voegt hij er aan toe: ‘Maar de grote dag van de Heer komt net zo onverwacht als een dief.’

Het lijkt er misschien op dat Jezus Zijn komst uitstelt, maar dat is beslist niet zo!
Petrus schrijft dit met grote nadruk: het is nog niet zover, omdat de Vader niet wil dat iemand verloren gaat. Vandaar ook dat je dit vandaag leest. Zie dit als een speciale gift van onze Vader. Hij kijkt uit naar het moment dat ook jij in Jezus Christus, Zijn Zoon, gaat geloven. Wacht daar niet mee tot Hij op de Olijfberg verschijnt. Dan is het te laat en zal je vanwege je zonden voor altijd van Hem gescheiden zijn. De Bijbel noemt dat de hel, het oordeel van de Vader.

Ga naar Jezus. Geloof in Hem. Hij roept ook jou. Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven en zal eenmaal voor altijd bij Jezus zijn.

HIJ KOMT !

Bron: Evangelische Tractaatzending

Share

Reacties zijn uitgeschakeld.