Laos

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Laos
Antwoord op gebed
Snelle kerkgroei, ondanks de beperkingen en vervolging. Bijna alle evangelisatie (en de kerken als een gevolg daarvan) wordt geleid door inheemse Laotianen. De groei gebeurt onder de verschillende volkeren, in landelijke en stedelijke gebieden, en het hele land. Yahweh, ik dank U hiervoor door de Heilige Geest en Uw Zoon Jezus Christus.

Genesis 49; Lukas 3

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>