Libië

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Libië
Antwoord op gebed
Steeds meer Libiërs komen tot Jezus Christus (hoewel nog steeds maar een paar), en de buitenlands christenen genieten nu van een grotere geestelijke vrijheid dan in het verleden. Yahweh, ik loof en dank U voor deze ontwikkelingen door de Heilige Geest en Uw Zoon Jezus Christus (Yeshua de Messias), en ik bid dat dit zo mag voort gaan.

Exodus 34:1-4; Lukas 18:35-43

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>