Sabah en Sarawak in Oost-Maleisië

Sarawak, Oost-MaleisiëSabah, bekend als ‘het land beneden de wind’, wordt gedomineerd door de hoogste berg van Borneo, de Kinabalu (4175 meter). Sabah heeft een grotere moslimbevolking dan Sarawak, maar het aantal Maleisiërs is even groot. Het grotere aandeel van Moslims – van uiteenlopende etnische herkomst – is mede veroorzaakt door de instroom van illegale immigranten en vluchtelingen uit Indonesië en het zuidelijk deel van de Filippijnen, uit de bevolkingsgroepen van de Badjau, de Bisaya en de Bonggi. […uitgebreide tekst]

Gebed

  • Ik vraag U, Heer, dat U christenen wil inspireren om hun geloof nadrukkelijker voor het voetlicht te brengen in gesprekken met hun moslimburen en -collega’s op het werk.
  • Ik bid dat U, Heer, voorziet in mensen met verschillende geestelijke bedieningen, die bereid zijn de christengelovigen te ondersteunen en moslims te helpen bij het ontdekken van het Goede Nieuws.
  • Ik bid dat er binnen elke moslimgemeenschap een groep inheemse christenen mag ontstaan die van invloed is op zijn omgeving.
  • Voor christengemeenschappen die geïnteresseerde of bekeerde moslims in hun midden willen opnemen, liggen er uitdagingen. Ik bid voor hen bij het zoeken naar wegen om nieuwe gelovigen te helpen.

Dat alles vraag ik U, Heer God, door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Spreuken 14-16; 1 Korintiërs 15:20-34

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Reacties zijn uitgeschakeld.