Turken in Berlijn

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Turken in BerlijnYahweh, ik bid voor nauwere contacten voor gelovigen in Berlijn, Duitsland en de Turken, zodat ze kunnen leren van de liefde van Elohim (God) en duidelijke getuigenissen horen van Turken die tot Jezus Christus zijn gekomen.

Ik bid voor liefde, gezag en effectief getuigenis van de gelovigen, die daadwerkelijk contact hebben met de Turken. Gemotiveerde gelovigen zijn vooral nodig om uit te reiken naar de tweede en derde generatie Turkse migranten.

Psalm 118, Psalm 119:1-72; 1 Korintiërs 7:25-40

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>