Verenigde Staten

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Texas Medical CenterYahweh, ik bid dat de Verenigde Staten van Amerika politici mag krijgen die enkel en alleen de belangen van het volk dienen door uw Zoon Yahushua de Messias. Yahweh, geef hen een president die de Federal Reserve afschaft, de grondwet terug herstelt en doet toepassen, de vrijheid van de burgers teruggeeft en die de echte problemen van de mensen oplost.

Het beeld dat de wereld van Amerika had, kelderde als het zijn militaire en economische machten eenzijdig uitoefende op dubieuze manieren. Maar de VS heeft nog steeds een vitale, zelfs een rol aan Yahweh gewijd te spelen in het theater van de naties – leverancier van stabiliteit en hulp, vredeshandhaver, voorvechter van democratie, militair / economische supermacht en nog steeds een wereldleider in bijna elk gebied dat telt. Ik bid dat deze plechtige rol vervuld zou worden vanaf een platform van onbaatzuchtigheid en dienstbaarheid aan de mensheid.

Psalm 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138; 1 Korintiërs 10

Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij Uw Naam, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen

Share

Laat een reactie achter


OPMERKING - U kunt dit gebruikenHTML tags en attributen:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>