De Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`

“Kom, volg Mij” – De Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`

De Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa’ wordt meerdere keren genoemd in correct vertaalde geschriften en geïnspireerde extra-canonieke geschriften. Toch is er heel weinig begrip over De Weg onder de christelijke leringen, en dit komt omdat hun voorgangers niet de Geest van Waarheid hebben, noch een oor om betekenissen te onderscheiden die verder gaan dan wat Yâ-hwéh Yâhuwshúa` letterlijk zei dat “Hij de Weg, de Waarheid en het leven” is. Hoewel Yâ-hwéh Yâhuwshúa’ inderdaad De Weg, de Waarheid en het Leven is, moet men Zijn uitspraak verder uitdiepen om meer begrip te krijgen over wat Yâhuwshúa’ bedoelde. Voor alles, om Hem te begrijpen, moet men eerst Zijn geest van Waarheid verkrijgen door te erkennen dat Hij Yâ-hwéh is, Die onze Verlosser is, Die een stoffelijke gedaante aannam, onder ons woonde, daarna werd gekruisigd als het slacht-offer als losgeld voor ons, maar drie dagen later opgestaan is uit de medisch dode toestand; dit is Yâhuwshúa`, Die Yâ-hwéh is. Als je gelooft dat Hij dit werkelijk heeft gedaan en dat Zijn namen echt Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zijn en het waard zijn om af te stappen van de valse namen die in omloop zijn, dan kunnen we verder gaan.

Wanneer Yâhuwshúa` zei “Kom, volg Mij”, Zou je willen weten waar hij zijn volgelingen naartoe leidde?

Yâhuwshúa` leidde Zijn volgelingen naar het Kruis. Inderdaad, iedereen die ernaar verlangt een leven te hebben in Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zal uiteindelijk een vervolgde gelovige zijn – 2de Brief aan Timótheos 3:12. En daarom, als je gelooft in het volgen van het leven, de dood en de opstanding van Yâhuwshúa` de Gezalfde, bewandel je de Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa’, de strijd met deze wereld overwinnend door middel van Hem met als doel om terug te keren naar ons land, onze thuis (vóór onze val) en deze materiële wereld (en zijn tijdelijke schepper) achter te laten. Dezen met Hem binnenin dragen nu Zijn Opstanding en zijn niet bang en onbeschaamd om hun smerige stofkleding uit te trekken en ze onder onze voeten te vertrappen, omdat dit Zijn kleintjes zijn, die de Zoon van de Levende zullen zien en niet bang zullen zijn. In de tussentijd dragen ze zijn opstanding als zijn belofte aan hen tot het Zesde Zegel, waarna hun innerlijke mens wordt geopenbaard; dit is het Leven in Yâ-hwéh Yâhuwshúa`.

Hem verkiezen boven alles en iedereen is het eerste gebod

In MattithYâ´huw 19:21 vertelt Yâhuwshúa` een wereldse (rijke) man om zijn rijke materiële bezittingen weg te geven en Hem te volgen, om volmaakt gemaakt te worden. Maar omdat de keuze om Yâhuwshúa`, het Kruis of het Smalle Pad te volgen, een moeilijke zaak is voor iemand die nog niet door Hem begunstigd is, kan zo’n persoon dit niet doen, zelfs niet als hij van zichzelf dacht dat hij een sterke man was. Hem verkiezen boven alles en iedereen is het eerste gebod. De ware volgelingen van De Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` doen dit wanneer zij Yâ-hwéh Yâhuwshúa` bij Zijn namen erkennen en Hem waarderen als zijnde onze ECHTE echtgenoot; daarom plaatsen ze geen enkele vleselijke echtgenoot of echtgenote boven Hem. Als zij Hem verwerpen, zijn deze vrij om hen te verlaten. De ware volgelingen van de Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` laten ook (biologisch) materiële vaders, moeders, broers, kinderen en ieder ander die Hem haat of zich ertegen verzet dat wij Hem verkiezen (onze wandel) onze Verlosser Yâhuwshúa` te volgen. De ware volgelingen van de Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zijn openlijke getuigen van Yâ-hwéh Yâhuwshúa,` en alleen zij kunnen voor Hem getuigen omdat zij Zijn levende tempel zijn en allen voor Hem spreken; en dit soort wandel, is de Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`.

Gelovigen van de Weg van Yâ-hwéh

Gelovigen van De Weg van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` zochten eerst vergeving van Yâ-hwéh Yâhuwshúa` voor het volgen van Zijn aanklager (satan/ de wegen van deze wereld of het brede pad), om nu het Smalle Pad te bewandelen; dit is de reden waarom, voordat Yâhuwshúa` kwam, Yâhuwchânâ´n de Onderdompelaar het Land kwam bewerken om het voor te bereiden op het Zaad des Levens, wat inhoudt hen onder te dompelen in berouw (verandering van gedachten) voor Yâ-hwéh, waarin ze spijt hadden van hun zonden en hun gedrag veranderden en hun oren sloten voor verdere suggesties om dergelijk gedrag voort te zetten. Maar vergeving van hun zonden kwam toen ze tot onze Vader baden met de naam Yâhuwshúa` en ondergedompeld zijn in Zijn naam (zijn naam altijd in je gedachten hebben) werkt als een afweermiddel voor boze geesten; dit Woord is de Waarheid (van Yâ-hwéh) en zij die de voorkeur geven aan het Woord van de Weg, Yâ-hwéh Yâhuwshúa` volgen Hem waar Hij ook gaat.

Ben jij één van Zijn Uitverkorenen?

Velen zijn geroepen maar weinigen zijn gekozen – door onze Vader – om in Yâ-hwéh Yâhuwshúa` te geloven door middel van Zijn ware namen en dit is om Hem in Waarheid te aanbidden. Geen enkele leugen is nuttig om op Hem betrekking te hebben, want alle leugens komen van de tegenstander, de vader van de leugen. Degenen die gekozen zijn om onwankelbaar te zijn in dit leven, omdat we vorige levens hebben gehad (geboorte), zijn we elke dag gestorven (een duizendjarige dag) omdat we Zijn naam waren vergeten, maar nu je het gehoord hebt, Zijn ware naam, zoals het werkelijk van Hem klinkt, ben je dus gekozen om onwrikbaar in Yâ-hwéh Yâhuwshúa’ bij Zijn naam te geloven? Deze webruimte is waar enkele van Zijn geestelijk gevleugelde wezens een tafel hebben neergezet om nieuwkomers het ware Brood uit de hemel, Yâhuwshúa’s naam, te voeren; zul je “mân” (“manna” = wat is het?) zeggen en Hem verlaten omdat je ander voedsel verlangt?

Begrijp dat Hij zuiver is en geen corrupte perversie van Zijn naam zal accepteren, dus om rechtvaardig te worden geacht in Zijn ogen, moet je overschakelen naar Zijn ware naam. Dan zullen je ware geestelijke ogen, Zijn visie-Bron, geopend worden en zul je in staat zijn om te zien wat goed en wat verkeerd is, en onwrikbaar met Hem op Zijn Weg wandelen, als je gekozen bent – “uitverkoren” – dus wacht niet langer als je wordt gekozen!

En besluit snel, want de tijd is kort en je moet groeien en je voorbereiden op Zijn terugkeer! Ben je gekozen?
– – –
Wij zijn volgelingen van de Weg van Yâ-hwéh, het Smalle Pad, en door de steun van Wijsheid volgen we alleen Yâhuwshúa` onze Echtgenoot, Die zei dat Hij “de Waarheid, de Weg en het Leven” is.

Share