De nabeschouwing

Lezen: Psalm 78:1-8
…wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan. (vers 4)

Een nabeschouwing op een wedstrijd van het Belgisch elftal. Aan een stoere stamtafel zit een bont gezelschap dat nog één keer de mooiste doelpunten bekijkt. Ze analyseren waarom er gewonnen is en kiezen de man van de wedstrijd. Want: ere wie ere toekomt.
In de Bijbel vinden we ook ‘nabeschouwingen’. Neem nu Psalm 78, waarin wordt teruggekeken op de uittocht uit Egypte en de veertig jaar in de woestijn. Het einddoel, binnengaan in het Beloofde Land, is bereikt. Nu is het tijd voor een analyse van Gods handelen en de reactie van mensen daarop. De pijnlijke conclusie: God deed grote dingen, en steeds weer waren mensen ondankbaar en ontrouw. Vervolgens leden ze onder de consequenties van hun gedrag, dus richtten ze zich weer even op Hem. Al snel dwaalden ze echter weer af. Een sombere conclusie. Maar zit de psalmist bij de pakken neer? Nee, hij doet een oproep: laten we stilstaan bij wat God gedaan heeft, en het ook aan onze kinderen vertellen. Dan zullen zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden (vers 7).
Ook wij kunnen onze eigen ‘nabeschouwing’ houden – over wat we zelf meegemaakt hebben en wat we in de Bijbel lezen. We kunnen dat delen met volgende generaties – aan een stoere stamtafel of een plastic tuintafeltje, of onder de afwas. En laten we niet vergeten God te eren voor wat Hij deed – Hij was zonder twijfel de ‘Man van de wedstrijd’.

HEER, ik wil U loven om uw roemrijke, krachtige daden, en aan anderen vertellen wat U hebt gedaan door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

Share

Laat een reactie achter