De Luos bevolkingsgroep

Victoriameer, KeniaOmar groeide op in het westelijke deel van Kenia, in de omgeving van het Victoriameer. Zijn familie maakte deel uit van de Luos bevolkingsgroep en woonde als een kleine moslimminderheid te midden van veel christenen in hun dorp. Gedurende zijn schooltijd slaagde Omar er niet in een keuze te maken tussen de 2 religies. Zijn vader stond hem niet toe om samen te eten met jongens die christen waren, omdat hij bang was voor ceremoniële besmetting. Bovendien ‘waren dit niet de juiste vriendjes voor Omar om mee te spelen’. Maar Omar vond de christenen aardig en at graag met zijn vrienden mee als er thuis niets te eten was.

Kaart van Kenia

Kaart van Kenia

Kenia telt in totaal rond de 39 miljoen inwoners. De Luos zijn met 5 miljoen mensen de op één na grootste etnische groep (de Kikujus zijn de grootste, met ongeveer 7,5 miljoen mensen). Ze wonen van oudsher in het gebied rond het Victoriameer, maar net als de meeste andere groepen kunnen ze verspreid door heel het land worden aangetroffen, vooral in de stedelijke gebieden.

Omdat er op zijn school geen godsdienstonderwijs aan moslimleerlingen werd gegeven, deed Omar mee aan de lessen voor christelijk godsdienstonderwijs. Hij vond het nog leuk ook. Soms woonde hij met enkele familieleden kerkdiensten bij (zijn moeder was afkomstig uit een christelijke familie). Maar toen Omar voortgezet onderwijs ging volgen in een typisch Keniaans internaat, veranderde zijn sympathie voor het christelijk geloof al snel in een vijandige houding. Hij voegde zich bij de groep moslimstudenten die financieel werd ondersteund door plaatselijke zakenlieden, en zette zich af tegen de christelijke studenten op school.

Vlag van Kenia

Vlag van Kenia

Moslims in Kenia en Oost-Afrika komen doorgaans niet alleen voor in etnische groepen waar moslims in de meerderheid zijn. In veel bevolkingsgroepen vormen ze ook een minderheid. Er is weinig informatie voorhanden over het aantal moslims onder de Luos, de Luhjas, de Kikujus, de Kalenjin of de Kambas in Kenia – allemaal etnische groepen waar christenen in de meerderheid zijn. Naar schatting groeit tenminste eenderde van de ongeveer 3 miljoen moslims in Kenia op in zo’n ‘gemengde’ omgeving. Enerzijds zijn ze bekend met het evangelie en staan ze er open voor, anderzijds verwerpen ze het en stellen ze zich vijandig op tegenover christenen.

Een schokkende ervaring bracht Omar uiteindelijk bij Jezus Christus: hij zag zijn broer sterven als gevolg van een occulte vloek en werd zich ervan bewust dat hij zelf ook in groot gevaar verkeerde. De positieve ervaringen die hij in zijn kindertijd en jeugdjaren met christenen had, moedigden hem aan om deze stap te zetten. Vandaag de dag is Omar actief in een groep christenen en verkondigt hij de naam van Christus aan moslims door middel van liederen.

Gebed

  • Veel moslims kunnen terugzien op positieve ervaringen met christenen in hun kindertijd. Ik bid dat zij zich deze ervaringen zullen herinneren en mede hierdoor ernst maken met hun zoektocht naar de waarheid en dat zij ook zelf een ontmoeting met Jezus Christus mogen hebben.
  • Ik bid dat christenen in deze gebieden de kracht en inspiratie zullen ontvangen om voor hun geloof uit te komen. Ik bid dat ze het Goede Nieuws zó uitdragen dat moslims erdoor worden gewezen op Jezus Christus.
  • Ik bid voor de christenen in Oost-Afrika die samenleven in grote groepen, dat zij moslims in hun omgeving niet negeren, maar liefdevol naar hen omzien.
Share

Laat een reactie achter