Enoch 63

Chanówkh (Enoch) 63

1. Later zag ik ook andere figuren op die geheime plaats. Ik hoorde de stem van een gezant, die zei: “Dit zijn de gezanten die uit de hemel naar de aarde zijn neergedaald en geheimen hebben onthuld aan de zonen van de stoffelijke mens (‘âthâ´m), en de zonen van de stoffelijke mens (‘âthâ´m) tot overtreding hebben gebracht.”

Enoch 62 | Enoch | Enoch 64

Share