67

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 67

67:1 Elohim zij ons genadig en zegene ons, en Hij doet Zijn aangezicht over ons lichten. Sela.
67:2 Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle volken Uw heil.
67:3 Laat de volken U loven, o Elohim; laat al de volken U loven.
67:4 O laat de natiën zich verblijden en juichen, omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; de natiën op de aarde zult U leiden. Sela.
67:5 Laat de volken U loven, o Elohim; laat al de volken U loven.
67:6 Dan zal de aarde haar opbrengst geven en Elohim, onze Elohim, zal ons zegenen.
67:7 Elohim zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Psalm 66 | Psalm 68

Share