Lied 67

Lied (Psalm) 67

De volken zullen Yâ-hwéh loven

1. Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel. 2. Yâ-hwéh zij ons genadig en zegene ons, en Hij doet Zijn aangezicht over ons lichten. Sela. 3. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, onder alle volken Uw heil. 4. Laat de volken U loven, o Yâ-hwéh; laat al de volken U loven. 5. O laat de natiën zich verblijden en juichen, omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen; de natiën op de aarde zult U leiden. Sela. 6. Laat de volken U loven, o Yâ-hwéh; laat al de volken U loven. 7. Dan zal de aarde haar opbrengst geven en Yâ-hwéh, onze Almachtige, zal ons zegenen. 8. Yâ-hwéh zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Psalm 66 | Psalmen | Psalm 68

Share