Enoch 96

Chanówkh (Enoch) 96

1. Geloof, o rechtvaardigen, want de overtreders zullen beschaamd worden en omkomen op de dag van de verdorvenheid. 2. Weet, jij overtreders, dat de Allerhoogste waakt over je ondergang en dat de gezanten van de hemel zich verheugen over je ondergang. Wat zul je doen, overtreders, en waarheen zul je vluchten op de Dag van het Oordeel, wanneer je het gefluister van het gebed der rechtvaardigen zult horen? 3. Het zal jullie net zo vergaan als degenen tegen wie deze woorden een getuigenis zullen zijn: “je bent werkers van de ongerechtigheid”. 4. In die dagen zullen de gebeden van de rechtvaardigen tot Yâ-hwéh aankomen en de dagen van je oordeel zullen voor je aanbreken. En elk verslag betreffende je ongerechtigheid zal voor de Reine en de Rechtvaardige worden gelezen, 5. je gezichten zullen met schaamte worden vervuld en Hij zal elk werk dat in de ongerechtigheid berust, verwerpen. 6. Wee jij, die in het midden van de zee of op het droge bent, je bent degenen tegen wie een slecht verslag bestaat. Wee jij die met de ongerechtigheid zilver en goud verwerft en zegt: “Wij zijn rijk geworden, hebben een fortuin en bezittingen, en wij hebben alles verworven wat wij verlangden! 7. Laten wij nu onze plannen verwezenlijken, want wij hebben zilver verzameld, het vult onze banken als water, en onze werkers zijn talrijk! 8. Als water zal je fantasie wegvloeien, want je rijkdom zal niet blijven, veeleer zal zij plotseling van je weg vluchten, omdat je haar met de ongerechtigheid hebt verkregen en je zult worden overgeleverd aan een grote vloek [Openbaring 14:9-11].

Woekerende homoseksualiteit in Yisrâ’ë ́l

9. (98:1) En nu zweer Ik voor jou, zowel voor de wijzen als voor de eenvoudigen, dat je vreemde gezichten zult hebben op het Land, (98:2) omdat je mannen meer sieraden zult aandoen dan een vrouw en meer felgekleurde kleding dan een meisje! Zij zullen als water gemorst worden onder de vorsten, onder de groten, onder de gezagsdragers, in zilver, in goud en in purper, in pracht en praal, 10. (98:3) omdat het hun aan kennis en wijsheid zal ontbreken, en daarom zullen zij vernietigd worden, samen met hun bezittingen, hun waarde en hun pracht, 11. dus met vernedering, slachting en grote schaarste zal hun geest in een brandende oven geworpen worden. 12. (98:4) Ik zweer voor jullie overtreders, dat zoals een berg zich niet verandert in een slaaf, noch een heuvel zich verandert in een dienstmaagd, 13. zo is de dwaling [homoseksualiteit] niet tot ons op de aarde neergezonden, maar de mens heeft haar zelf uitgevonden, en wie haar vergemakkelijkt, zal onder een grote vloek vallen. 14. Het is niet dat onvruchtbaarheid aan de vrouw is gegeven, maar het is vanwege het werk van zijn handen dat hij kinderloos sterft. 15. Ik zweer jullie dwalenden bij de Zuivere en de Grote, dat al jullie slechte daden in de hemelen openbaar worden gemaakt; en dat geen van jullie onderdrukkende daden verborgen of geheim is. 16. Denk niet door je geest, noch zeg in je hart dat je niet wist of niet zag dat elke misdaad dagelijks in de hemel wordt ingeschreven voor het aangezicht van de Allerhoogste! Daarna zal het worden geopenbaard; want elke daad van verdrukking die je begaat, zal dagelijks worden opgetekend, tot de tijd van je veroordeling. [3 Moshéh 18:22(78), 20:13(79), Romeinen 1:25-27, 1 Korintiërs 6:9, 1 Këph 2:6].

Blinde en dove schapen-christenen

17. Wee jij, redeloze, want je zult om je overtreding omkomen. Jullie hebben niet geluisterd naar de wijzen, en het goede lot zal jullie niet ten deel vallen. 18. Weet nu dan, dat je bereid bent voor de dag van de vernietiging, verwacht daarom niet, overtreders, dat je zult overleven, maar dat je zult wegvallen en sterven, omdat je de verlossing niet zult kennen, 19. daar je bereid bent voor de dag van het grote oordeel, voor de dag van de grote verdrukking en van de grote schande voor jezelf (néphesh). 20. Wee jij, verhard van hart, die de kwaadaardigheid smeedt en zich toch met bloed voedt [gelooft in Zijn opstanding, het Nieuwe Verbond in Zijn bloed]. Vanwaar komt het dat je je voedt met goede dingen, drinkt en verzadigd bent? Is het niet omdat Yâ-hwéh, de Allerhoogste, overvloedig heeft voorzien in al het goede op aarde? Voor jou zal er geen shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) zijn. 21. Wee jij die de ongerechtigheid liefhebt. Waarom heb je geluk beloofd? Weet dat je zult worden losgelaten in de handen van de rechtvaardigen, die je hoofden zullen afhakken, jou zullen doden en geen medelijden met jou zullen hebben. 22. Wee jij die je verheugt over de moeilijkheden van de rechtvaardigen, want er zal geen graf voor jou worden gegraven. Wee degenen die de Schrift veranderen om Zijn naam te verloochenen. 23. Wee jullie die het woord van de rechtvaardige (Yâhuwshúa`) in het geheel niet onderhouden, want voor jullie bestaat er geen hoop op leven. [Contrast Yâhuwchânâ ́n’s Blijde Boodschap 20:31] 24. Wee jullie die het woord van de leugen en oneerbiedige woorden opschrijven, want zij schrijven hun leugens op, opdat de mensen er acht op slaan en hun naaste kwaad doen. 25. [ZkharYâ ́hu 5]. Daarom zal er voor hen geen shâlówm (vrede, volledigheid, verzoening) zijn; veeleer zullen zij plotseling vergaan.

(78) “En met een man zul je niet liggen in plaats van met een vrouw (‘ishshâ ́h), dat is verfoeilijk.”
(79) “…en een man (‘iysh) die met een man ligt in plaats van met een vrouw (‘ishshâ ́h) is afschuwelijk, beiden hebben het bewerkt, zij zullen zeker sterven, hun bloedvergieten is op hen.”

Enoch 95 | Enoch | Enoch 97

Share