Enoch 76

Chanówkh (Enoch) 76

1. Het oosten wordt het oosten genoemd (qâthíym), omdat het het eerste is (qéthem). 2. Het zuiden wordt het midden (tsâhâráyim – twee olieproducenten) genoemd, omdat de Grootheid daar woont en in Hem de Gezegende voor altijd verblijft. 3. Het westen heeft een naam van vermindering (yâm = bassin), omdat daar alle hemellichten worden verminderd, en neerdalen. 4. Het noorden wordt het noorden genoemd (tsâphówn – verborgen) omdat daarin alle sterren van de hemel zich verbergen, herenigen en terugkeren en naar het oosten van de hemel gaan. Het oosten wordt oriënt genoemd omdat daarvandaan de hemellichamen opkomen en van daaruit ontstaan. Ik zag drie verdelingen van de aarde voor de zonen van de stoffelijke mens (‘âthâ´m) om die te bewonen, één voor alle zeeën en de rivieren, een andere voor de zeven [grote eilanden(55)], en een andere voor het Pardë´ç van de rechtvaardigen. 5. Ik zag zeven bergen, hoger dan alle op de aarde bestaande bergen; sneeuw bedekt ze, en dagen, seizoenen en jaren wijken van hen af en gaan voorbij. 6. Ik zag zeven rivieren op de aarde, groter dan alle rivieren, waarvan er één uit het westen komt en waarvan het water in de Grote Zee [Middellandse Zee] stroomt. 7. Twee andere komen uit het noorden naar de zee, en hun water stroomt in de Rietzee [Rode Zee], in het oosten. En de overige vier komen uit de noordzijde, elk naar hun respectievelijke zee, twee daarvan naar de Rietzee, en twee in een grote zee, waar ook gezegd wordt dat er een woestijn is [Perzische Golf]. 8. Ik zag zeven grote eilanden in de zee met het continent, en vijf in volle zee(56).

(55) De zeven verwijzen hier waarschijnlijk naar de zeven grote landdelen, “eilanden” genoemd aan het eind van ditzelfde hoofdstuk, de continenten, hoewel Eurazië als één telt. Het is onwaarschijnlijk dat “de zeven” verwijzen naar de zeven witte mensen die later in de boekrol worden genoemd.
(56) Hoewel moderne continenten als zeven worden beschouwd, is “het continent” hier Eurazië, dus dit en Afrika zijn er twee, zodat de andere vijf van de hoge zeeën Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Antarctica, Australië zijn, en de andere kan Groenland zijn.

Enoch 75 | Enoch | Enoch 77

Share