127

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 127

127:1 Als Yahweh het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als Yahweh de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.
127:2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: Yahweh geeft het Zijn beminden in de slaap.
127:3 Zie, kinderen zijn het eigendom van Yahweh, de vrucht van de schoot is Zijn beloning.
127:4 Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.
127:5 Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft; zij worden niet beschaamd, als zij met de vijanden spreken in de poort.

Psalm 126 | Psalm 128

Share