1 Moshéh 16

1 Moshéh 16

Hagar en Ismaël

1. Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. 2. Daarom zei Sarai tegen Abram: Zie toch, YAHWEH heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin; misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. 3. Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram tien jaar in het land Kanaän gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. 4. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. Toen zij nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. 5. Toen zei Sarai tegen Abram: De verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat YAHWEH oordelen tussen mij en jou. 6. En Abram zei tegen Sarai: Zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. 7. De Afgezant (engel) van YAHWEH vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. 8. En Hij zei: Hagar, slavin van Sarai! Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zij zei: Ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. 9. Toen zei de Afgezant van YAHWEH tegen haar: Keer terug naar uw meesteres, en onderwerp u aan haar gezag. 10. Verder zei de Afgezant van YAHWEH tegen haar: Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. 11. Ook zei de Afgezant van YAHWEH tegen haar: Zie, u bent zwanger; u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat YAHWEH uw verdrukking gehoord heeft. 12. En hij zal een wilde ezel zijn van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders. 13. En zij gaf YAHWEH, Die tot haar sprak, de naam: U bent de Machtige Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft? 14. Daarom gaf men die put de naam: de put Lachai-Roï; zie, hij ligt tussen Kades en Bered. 15. Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. 16. Abram was zesentachtig jaar oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baarde.

1 Moshéh 15 | 1 Moshéh | 1 Moshéh 17

Share