Enoch 74

Chanówkh (Enoch) 74

1. De hoofden van de duizenden, die over de gehele schepping en over alle sterren zijn aangesteld, moeten met de vier tussenliggende dagen werken, en omdat zij volgens de berekening van het jaar nooit van hun ambt zijn gescheiden, 2. moeten zij vier dagen dienen die niet zijn berekend. 3. De mensen vergissen zich, want deze helderzienden dienen precies de seizoenen van de wereld. 3. Wat hen betreft vergissen de mensen zich, want deze lichtpunten dienen precies de seizoenen van de wereld, de één door de eerste poort, de ander door de derde, de ander door de vierde, en weer een ander door de zesde poort. 4 En de shâlówm van de wereld wordt voltooid in driehonderdvierenzestig seizoenen. Voor de tekenen, 5. de seizoenen, 6. de jaren, 7. en de dagen, toonde `Uwriy’Ë´l mij, de wachter aan wie de Soeverein der Waardigheid heeft aangesteld over alle lichtbronnen 8. van de hemel en in de wereld, opdat zij over het gezicht van de hemel zouden heersen, vanaf de aarde gezien zouden worden, en 9. de gidsen van de dagen en van de nachten zouden zijn: de lichtbol, de maan, de sterren, en alle hulpscheppingen die hun banen in het voertuig van de hemel omcirkelen. 10. Op dezelfde wijze toonde `Uwriy’Ë´l mij twaalf poorten die openstaan voor het circuit van de voertuigen van de lichtbol in de hemel, waardoor de stralen van de lichtbol schieten, 11. en de warmte zich over de aarde uitbreidt, wanneer zij in de hun toegewezen seizoenen worden geopend. Zij zijn ook nuttig voor de winden en de geest van de dauw, wanneer zij in de uiteinden van de hemel worden geopend. 12. Twaalf zijn de poorten die ik in de hemel zag, aan de uiteinden van de aarde, waardoor de lichtgevende bol, de maan, de sterren en alle werken van de hemel bij hun opkomst en ondergang tevoorschijn komen. 13. En vele vensters zijn ook open naar rechts en naar links 14. en elk venster verspreidt warmte gedurende zijn seizoen. Dit zijn ook de poorten waarvan de sterren uitgaan, en waarin zij zich naar hun aantal plaatsen, overeenkomstig hetgeen Hij heeft bevolen. 15. Ik heb aan de hemel voertuigen gezien die de wereld omcirkelen boven die poorten, en daarin draaien de sterren die nooit ondergaan. Eén daarvan is groter dan alle, die de gehele wereld rondgaat.

Enoch 73 | Enoch | Enoch 75

Share