65

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 65

65:1 De lofzang wacht op U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden.
65:2 U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.
65:3 Ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent U.
65:4 Gezegend is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.
65:5 Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, o Elohim van ons heil, o vertrouwen van alle einden der aarde en van de verre zeeën,
65:6 Die de bergen vast doet staan door Zijn kracht, Die omgord is met macht;
65:7 Die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van hun golven en het rumoer van de volken.
65:8 Daarom vrezen de bewoners van de einden der aarde voor Uw tekenen; waar de morgen gloort en de avond daalt, doet U juichen.
65:9 U zag om naar het land en gaf het overvloed, U maakt het zeer rijk; de beek van Elohim is vol water; U geeft hun koren; ja, zó geeft U het:
65:10 U doordrenkt zijn omgeploegde aarde, U doet water in zijn voren dalen, U doorweekt het met regendruppels, U zegent zijn gewas.
65:11 U kroont het jaar van Uw goedheid, Uw voetstappen druipen van overvloed,
65:12 zij bedruipen de weiden van de wildernis. De heuvels omgorden zich met vreugde.
65:13 De velden zijn bekleed met kudden, de dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij.

Psalm 64 | Psalm 66

Share