1 Korintiërs 5

1 Korintiërs 5

1. Men hoort algemeen dat er hoererij onder jullie voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. 2. En je doet je zo gewichtig voor. Kun je niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit je midden weg te doen? 3. Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, 4. in de Naam van onze Vorst Yâhuwshúa` de Messias, als jij en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Vorst Yâhuwshúa` de Messias, 5. over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van Yâhuwshúa`. 6. Je roem is niet goed. Weet je niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? 7. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat je een nieuw deeg zult zijn. Je bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam de Messias is voor ons geslacht. 8. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 9. Ik heb je geschreven in de brief dat je je niet moet inlaten met ontuchtplegers. 10. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou je uit de wereld moeten gaan. 11. Maar nu heb ik je geschreven dat je je niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet je zelfs niet eten. 12. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeel je immers niet alleen hen die binnen zijn? 13. Maar hen die buiten zijn, oordeelt Yâ-hwéh. Doe daarom de kwaaddoener uit je midden weg.

1 Korintiërs 4 | 1 Korintiërs | 1 Korintiërs 6

Share