25

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Spreuken 25

25:1 Ook dit zijn spreuken van Salomo, die de mannen van Hizkia, de koning van Juda, hebben overgeschreven.
25:2 Het is eer van Elohim een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden.
25:3 De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde en het hart van de koningen zijn niet te doorgronden.
25:4 Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een voorwerp voor de edelsmid uit komen.
25:5 Doe een goddeloze weg van voor de ogen van een koning, en zijn troon zal door gerechtigheid bevestigd worden.
25:6 Praal niet voor de ogen van een koning en ga niet staan op de plaats van groten,
25:7 want het is beter dat men tegen u zegt: Kom hier hogerop, dan dat men u vernedert voor de ogen van een edele, die uw ogen gezien hebben.
25:8 Ga er niet te snel opuit om iemand aan te klagen. Wat zult u anders uiteindelijk doen, wanneer uw naaste u te schande maakt?
25:9 Voer uw rechtszaak met uw naaste, maar maak het geheim van een ander niet openbaar,
25:10 anders zou hij die het hoort, u kunnen smaden, en zou het kwaad gerucht over u niet te keren zijn.
25:11 Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen.
25:12 Zoals een gouden oorring en een halssieraad van fijn goud, zo is een wijze vermaner voor een luisterend oor.
25:13 Zoals de koelte van sneeuw op de dag van de oogst, zo is een betrouwbare gezant voor zijn zenders, hij verkwikt de ziel van zijn meester.
25:14 Zoals wolken en wind zonder regen, zo is iemand die zich beroemt op een valse gift.
25:15 Met geduld wordt een leider overgehaald, en een zachte tong kan beenderen breken.
25:16 Hebt u honing gevonden, eet dan tot u genoeg hebt, anders raakt u er oververzadigd door en spuwt u het uit.
25:17 Zet uw voet niet te dikwijls in het huis van uw naaste, anders zou hij genoeg van u krijgen en u gaan haten.
25:18 Zoals een strijdhamer, een zwaard en een scherpe pijl, zo is iemand die tegen zijn naaste een vals getuigenis aflegt.
25:19 Zoals een gebroken tand en een verstuikte voet, zo is het vertrouwen op een trouweloze in de dag van benauwdheid.
25:20 Wie liederen zingt bij een treurig hart, is als wie kleren uittrekt op een koude dag en zure wijn doet op loog.
25:21 Als iemand die u haat, hongerlijdt, geef hem brood te eten, en als hij dorstig is, geef hem water te drinken,
25:22 want zo zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen, en Yahweh zal het u vergelden.
25:23 De noordenwind brengt regen voort en een achterbakse tong toornige gezichten.
25:24 Het is beter te wonen op een hoek van een dak, dan in een gemeenschappelijk huis met een twistzieke vrouw.
25:25 Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land.
25:26 Zoals een vervuilde bron en een verdorven fontein, zo is een rechtvaardige die voor de ogen van een goddeloze wankelt.
25:27 Veel honing eten is niet goed, maar het onderzoeken van gewichtige dingen is een eer.
25:28 Zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt.

Spreuken 24 | Spreuken 26

Share