46

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 46

46:1 Elohim is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
46:2 Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
46:3 Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela.
46:4 De beekjes van de rivier verblijden de stad van Elohim, het heiligdom, de tabernakels van de Allerhoogste.
46:5 Elohim is in haar midden, zij zal niet wankelen; Elohim zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.
46:6 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.
46:7 Yahweh van de legermachten is met ons; de Elohim van Jakob is voor ons een toevlucht. Sela.
46:8 Kom, zie de daden van Yahweh, Die verwoestingen op de aarde aanricht;
46:9 Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog breekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt.
46:10 Geef het op en weet dat Ik Elohim ben; Ik zal verheven worden onder de heidenvolken, Ik zal verheven worden op de aarde.
46:11 Yahweh van de legermachten is met ons; de Elohim van Jakob is voor ons een toevlucht. Sela.

Psalm 45 | Psalmen | Psalm 47

Share