Over ons

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Muscleboykanan blog vertelt ons over de barmhartige liefde van de hemelse Vader Yahweh voor ons door zijn Zoon Jezus Christus. In mijn zoektocht naar de waarheid ontdekte ik dat Yahweh de naam is van de Hemelse Vader (gewoonlijk “HEER” of “HEERE” genoemd). Begrijp me niet verkeerd: Yahweh blijft onze Heer. En Elohim is het Hebreeuwse woord dat gewoonlijk vertaald wordt als “God”.

Hier kan je gebeden vinden alsook meer informatie over Jezus Christus.

Wij bidden slechts 1 Onze Vader per keer zoals Yahweh ons dat in de Bijbel verteld heeft. Op één dag mag je dus regelmatig een Onze Vader bidden.

Share