48

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 48

48:1 Yahweh is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze Elohim, op Zijn heilige berg.
48:2 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote Koning!
48:3 Elohim is in haar paleizen; Hij is er bekend als een toevluchtsoord.
48:4 Want zie, koningen hadden zich verzameld, zij waren samen opgetrokken.
48:5 Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd, zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.
48:6 Huiver greep hen daar aan, smart als van een barende vrouw.
48:7 Met een oostenwind breekt U de schepen van Tarsis stuk.
48:8 Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het gezien in de stad van Yahweh van de legermachten, in de stad van onze Elohim: Elohim zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. Sela.
48:9 O Elohim, wij gedenken Uw goedertierenheid in het midden van Uw tempel.
48:10 Zoals Uw Naam is, o Elohim, zo is Uw roem, tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol gerechtigheid.
48:11 Laat de berg Sion zich verblijden; laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen.
48:12 Ga rondom Sion en loop eromheen, tel haar torens,
48:13 richt uw hart op haar vestingwal, kijk nauwkeurig naar haar paleizen om het aan de volgende generatie te vertellen.
48:14 Want deze Elohim is onze Elohim, eeuwig en altijd; Hij zal ons leiden tot de dood toe.

Psalm 47 | Psalmen | Psalm 49

Share