62

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 62

62:1 Zeker, mijn ziel is stil voor Elohim; van Hem is mijn heil.
62:2 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.
62:3 Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden; u zult zijn als een hellende wand, een instortende muur.
62:4 Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugens; met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela.
62:5 Zeker, mijn ziel, zwijg voor Elohim, want van Hem is mijn verwachting.
62:6 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
62:7 In Elohim is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in Elohim.
62:8 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. Elohim is voor ons een toevlucht. Sela.
62:9 Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijken een leugen; in de weegschaal gewogen, zijn zij tezamen lichter dan een zucht.
62:10 Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op.
62:11 Elohim heeft eenmaal gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht toebehoort aan Elohim.
62:12 Ook de barmhartigheid is van U, o Yahweh, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.

Psalm 61 | Psalm 63

Share