Esther 6

Esther 6

Haman voor Mordechai vernederd

1. In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen, en die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. 2. Men vond daarin beschreven dat Mordechai over Bigthana en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan koning Ahasveros wilden slaan. 3. Toen zei de koning: “Welk eerbewijs en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend?” En de hovelingen van de koning die hem dienden, zeiden: “Er is niets aan hem verleend.” 4. Toen zei de koning: “Wie is er in de voorhof?” – Nu was Haman de buitenste voorhof van het huis van de koning binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. 5. En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem: “Zie, Haman staat in de voorhof.” Toen zei de koning: “Laat hem binnenkomen.” 6. Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem: “Wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen?” Toen dacht Haman bij zichzelf: “aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij?” 7. Daarom zei Haman tegen de koning: “Voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, 8. moet men het koninklijke gewaad brengen dat de koning gewoon is zelf te dragen, en het paard waarop de koning gewoon is zelf te rijden, en laat een koninklijke diadeem op zijn hoofd gezet worden. 9. En dan moet men dat gewaad en dat paard in handen geven van iemand uit de vorsten van de koning, de edelen. En dan moet men hem aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen, hiermee kleden en hem op dat paard doen rijden over het plein van de stad, en voor hem uitroepen: Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen!” 10. Toen zei de koning tegen Haman: “Haast je, neem het gewaad en het paard zoals je gesproken hebt, en doe zo met de Jood Mordechai, die in de poort van de koning zit. Laat geen woord vallen van alles wat je hebt gezegd.” 11. Toen nam Haman het gewaad en het paard, kleedde Mordechai met het gewaad, deed hem rijden over het plein van de stad en riep voor hem uit: “Zo wordt gedaan met de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen!” 12. Daarna keerde Mordechai terug naar de poort van de koning, maar Haman haastte zich naar zijn huis, treurend en met het hoofd bedekt. 13. En Haman vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. Toen zeiden zijn wijzen en Zeres, zijn vrouw, tegen hem: “Als Mordechai, voor wie je begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zul je tegen hem niets kunnen uitrichten, integendeel, je zult zeker voor hem ten val komen.” 14. Terwijl zij nog met hem spraken, kwamen de hovelingen van de koning er aan en zij haastten zich om Haman naar de maaltijd te brengen die Esther had aangericht.

Esther 5 | Esther | Esther 7

Share