Job 7

Job 7

Job hernieuwt zijn klachten

1. Heeft de sterveling niet een strijd te voeren op aarde, en zijn zijn dagen niet als de dagen van een dagloner? 2. Zoals een slaaf snakt hij naar schaduw, zoals een dagloner ziet hij uit naar zijn loon. 3. Zo heb ik maanden van doelloosheid geërfd, en zijn nachten van moeite mij toebedeeld. 4. Als ik mij te slapen leg, zeg ik: Wanneer zal ik opstaan? Tot wanneer heeft Yâ-hwéh Yâhuwshúa` de avond afgemeten? Ik ben verzadigd van onrust tot aan de schemering. 5. Mijn vlees is bekleed met maden en heeft een korst van stof, mijn huid is gekloofd en veretterd. 6. Mijn dagen zijn sneller gegaan dan een weversspoel, ze zijn vergaan zonder hoop. 7. Bedenk dat mijn leven een ademtocht is; mijn oog zal niet opnieuw het goede zien. 8. Het oog van degene die mij nu ziet, zal mij niet meer waarnemen. Uw ogen zullen op mij zijn, maar ik zal er niet meer zijn. 9. Een wolk vergaat en verdwijnt; zo komt degene die in het graf neerdaalt, er niet weer uit omhoog. 10. Hij keert niet meer terug naar zijn huis, en zijn woonplaats kent hem niet meer. 11. Ik echter zal mijn mond niet houden. Ik zal spreken in de benauwdheid van mijn geest. Ik zal klagen in de bitterheid van mijn ziel. 12. Ben ik soms een zee, of een zeemonster, dat U een wacht om mij heen zet? 13. Als ik zeg: Mijn rustbank zal mij troost bieden, mijn slaapplaats zal wat van mijn klacht wegnemen, 14. dan ontstelt U mij door dromen, en door visioenen jaagt U mij angst aan. 15. Mijn ziel verkiest de verstikking, en heeft de dood liever dan het leven. 16. Ik versmaad het, ik zal niet voor eeuwig leven. Laat mij met rust, want mijn dagen zijn een zucht. 17. Wat is de sterveling dat U hem groot maakt, en dat U Uw hart op hem richt? 18. Dat U hem elke morgen opzoekt, dat U hem elk ogenblik beproeft? 19. Hoelang duurt het voordat Uw blik zich van mij afwendt, voordat U mij de rust gunt om mijn speeksel door te slikken? 20. Heb ik gezondigd? Wat moet ik voor U doen, Bewaker van de mens? Waarom hebt U mij als doelwit voor U gezet, zodat ik mezelf tot een last ben? 21. Waarom vergeeft U mijn overtreding niet, en doet U mijn ongerechtigheid niet weg? Want nu zal ik in het stof liggen; U zult mij ernstig zoeken, maar ik zal er niet meer zijn.

Job 6 | Job | Job 8

Share