1 Johannes 1

1 Johannes 1

Het apostolisch getuigenis

1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens 2. – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen jullie het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – 3. wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij je, opdat ook jij gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Yâhuwshúa`. 4. En deze dingen schrijven wij je, opdat je blijdschap volkomen wordt.

In het licht wandelen

5. En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan je verkondigen, dat Yâ-hwéh licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. 6. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Yâhuwshúa`, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

De zonde belijden

8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

2 Petrus 3 | 1 Johannes | 1 Johannes 2

Share