72

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 72

72:1 O Elohim, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.
72:2 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw arme mensen met recht.
72:3 De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid.
72:4 Hij zal de arme mensen recht doen, hij zal de kinderen van de noodlijdende verlossen en de onderdrukker verbrijzelen.
72:5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie.
72:6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen.
72:7 In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.
72:8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.
72:9 De woestijnbewoners zullen voor hem neerbuigen en zijn vijanden zullen het stof oplikken.
72:10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren.
72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle naties zullen hem dienen.
72:12 Want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft.
72:13 Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen.
72:14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
72:15 Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend voor Hem bidden, de hele dag zal men Hem prijzen.
72:16 Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.
72:17 Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle naties zullen Hem gelukkig prijzen.
72:18 Gezegend zij Yahweh Elohim, de Elohim van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen.
72:19 Gezegend zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen.
72:20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Psalm 71 | Psalm 73

Share