Voorbereiding op het gebed

ritueel wassenDagelijks, misschien zelfs op dit moment, bereiden moslims zich over de hele wereld voor op het vrijdaggebed. Ja, de hele week zijn praktiserende moslims bezig met rituele reiniging om zichzelf zo rein mogelijk te maken voor dat ze in gebed gaan.
Goede bedoelingen en een levenshouding gericht op God worden binnen de islam uitdrukkelijk aangemoedigd als voorbereiding op gebed. Het valt echter niet te ontkennen dat de meeste voorschriften en aanwijzigingen voor het islamitische gebed betrekking hebben op rituele reiniging, de vastgestelde gebedstijden, de volgorde van uit te spreken woorden en zinnen en andere uiterlijke vormen. Hierin zien we een groot verschil met het christelijk onderwijs over bidden.
Bij christenen nemen specifieke gebedstijden, rituelen en verplichte woordkeuze een veel minder belangrijke plaats in bij de voorschriften en ervaringen van het gebed. Veel mensen die Jezus Christus als hun Redder beschouwen, hebben niet zoveel op met nauwkeurig voorgeschreven manieren om te bidden. De juiste houding en hartsgesteldheid worden gezien als de belangrijkste elementen van het christelijk gebed. Rituele reiniging met water, zoals de islam, zul je niet tegenkomen bij het dagelijkse gebed van een christen. Katholieke en Anglicaanse gelovigen dopen weliswaar hun vingers in heilig water en slaan een kruis als ze een kerkgebouw binnengaan, maar deze handeling is voornamelijk bedoeld om hen aan hun doop te herinneren, en niet als een handeling die hen rein maakt voor het gebed.
Voor een moslim is het ondenkbaar om op de voorgeschreven manier te bidden zonder de rituele reiniging met water (of, als dat niet voorhanden is, met zand). De islamitische voorschriften rond het gebed bevatten uitgebreide passages over de exacte manier waarop het reinigingsritueel moet worden uitgevoerd. Geen enkele stap uit het proces mag worden overgeslagen of op een onjuiste manier worden uitgevoerd, anders verliest het islamitische gebed zijn waarde en kracht.

De onderstaande tekst laat zien hoe een moslim wudu (rituele reiniging) toepast:

 1. Een moslim begint elke handeling met een voornemen. Neem jezelf voor om je te reinigen voor het gebed, om Allah’s wil.
 2. Zeg tegen jezelf: “Bismillah ar-Rahman ar-Raheem” (In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle).
 3. Was je handen 3 keer en zorg ervoor dat het water ook tussen je vingers en over de gehele hand loopt.
 4. Breng een handvol water naar je mond en spoel 3 keer.
 5. Snuif het water 3 keer met je neus op om deze te reinigen. Breng het water met je rechterhand naar je neus en gebruik je linkerhand om het op te vangen.
 6. Was je volledige gezicht tot 3 keer toe.
 7. Was je armen 3 keer tot aan de ellebogen. Begin met de rechterarm.
 8. Wrijf met je natte hand eenmaal over je kruin, van voor naar achter en weer naar voren.
 9. Wrijf met je natte vingers eenmaal over de binnen- en buitenkant van je oren.
 10. Was je voeten 3 keer, tot aan de enkels. Begin met de rechtervoet.
 11. Droog jezelf af.

Gebed

Hoewel sommige aspecten van de rituele reiniging nuttig kunnen zijn om ons te herinneren aan onze zondige menselijke natuur, zullen al deze handelingen moslims uiteindelijk niet leiden naar waarachtige rechtvaardigheid of heiligheid.

 • Ik bid dat moslims doordrongen raken van de oneindige diepte van zonde én van Gods heiligheid, zodat zij voor altijd bevrijd worden van de gedachte dat water hen waardig maakt voor een ontmoeting met God. Ik bid dit specifiek voor mensen die ik ken. Ik bid voor moslims in mijn woonplaats en elders (Hebreeën 8:9-12).
 • Ik bid voor moslims die samenkomen voor gebed bij de Jama Masjid-moskee in de Indiase stad Delhi (zie boven). Er wonen naar schatting 1,5 miljoen moslims in de verstedelijkte gebieden van en rond Delhi (11% van de totale bevolking). Minder dan één procent van deze bevolking gelooft in Jezus Christus. Ik bid dat deze gelovigen de kans grijpen om het evangelie te verkondigen.
 • Veel moslims in België en Nederland worden door de aanhang van Wilders gesterkt in hun vooroordeel dat christenen politieke middelen gebruiken om hen te discrimeren. Ik bid dat we als kerken duidelijk kunnen maken aan moslims, dat we hen rechtvaardig willen behandelen en dat de kerk het huis van God is waar ze van harte welkom zijn.
Share

Laat een reactie achter