Ezechiël 19

Ezechiël 19

De leeuwin en de verdroogde wijnstok

1. En jij, hef een klaaglied aan over de vorsten van Israël, 2. en zeg: Wat was je moeder? Een leeuwin! Tussen de leeuwen lag zij. Te midden van de jonge leeuwen bracht ze haar welpen groot. 3. Zij voedde één van haar welpen op; hij werd een jonge leeuw, leerde prooi te verscheuren, at mensen op. 4. Toen heidenvolken over hem hoorden, werd hij gevangen in hun kuil. Zij brachten hem aan haken naar het land Egypte. 5. Toen zij zag dat zij tevergeefs verwacht had, en haar hoop vergaan was, nam zij één van haar andere welpen, en maakte er een jonge leeuw van. 6. Die ging rond te midden van de leeuwen, werd een jonge leeuw, leerde prooi te verscheuren, at mensen op. 7. Hij paarde met hun weduwen, en verwoestte hun steden, zodat het land met al wat het bevatte, verstarde door het geluid van zijn gebrul. 8. Maar de heidenvolken uit de omliggende gewesten keerden zich tegen hem. Zij spreidden hun net over hem uit. In hun kuil werd hij gevangen. 9. Zij zetten hem met haken vast in een kooi, zodat zij hem naar de koning van Babel konden brengen. Zij brachten hem in vestingen, zodat zijn stem niet meer gehoord werd op de bergen van Israël. 10. Je moeder was als een wijnstok, net als jij, geplant aan het water, vruchtbaar en vol ranken vanwege het vele water. 11. Hij kreeg sterke takken, voor scepters van heersers geschikt, hij rees omhoog tussen de dichte twijgen; hij viel op door zijn hoogte, door de veelheid van zijn takken. 12. Maar hij werd met grimmigheid uitgerukt, tegen de aarde geworpen, en de oostenwind heeft zijn vrucht verdroogd. Weggerukt en verdroogd zijn zijn sterke takken, vuur heeft hem verteerd. 13. En nu is hij geplant in de woestijn, in een dor en dorstig land. 14. Er kwam vuur uit de takken, dat zijn uitlopers en zijn vrucht verteerde, zodat er aan hem geen sterke tak meer zat, geschikt voor een scepter om te heersen.

Ezechiël 18 | Ezechiël | Ezechiël 20

Share