Jesaja 35

Jesaja 35

1. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. 2. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze zullen de heerlijkheid van Yâ-hwéh zien, de glorie van onze Almachtige. 3. Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; 4. zeg tegen onbedachtzamen van hart: “Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, jouw Almachtige! De wraak zal komen, de vergelding van Yâ-hwéh; Híj zal komen en je verlossen.” 5. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. 6. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 7. Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen. 8. Daar zal een effen baan zijn, een weg; de reine weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen. 9. Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen; ze zullen daar niet aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. 10. Want wie door Yâ-hwéh zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Jesaja 34 | Jesaja | Jesaja 36

Share