Wat is een reptilian, draconian, goblin of shade?

Sommigen zullen misschien zeggen wat doet deze vraag op deze website, als het niet iets is dat in de Geschriften staat? Het antwoord is eenvoudig. Het is net als vragen: “Wat zijn dinosaurussen? Waar worden die in de Geschriften genoemd? Je vindt dinosaurussen in de Geschriften als “draken”; de term dinosaurus is gewoon een nieuwere term voor hen. Waarom worden reptielachtigen niet genoemd in de Geschriften? Omdat reptielachtigen gewoon een nieuwere term is voor mensen die bezeten zijn door een bepaalde kwade geest.

Een reptielachtige (reptilian) is een persoon die vermengd is met een boze geest die op een reptiel lijkt voor hen die de gave van geestelijk zicht hebben, terwijl hij in vruchten ook op een reptiel lijkt. We hebben deze gezien bij racistische elitisten en bij hen die hongerig zijn naar macht, vooral in de regering. Enkele voorbeelden zijn Tony Blair, George Bush (vader, moeder en zoon). Ambitieuze mensen zijn er vatbaar voor, en ze zijn zeer controlerend – ze bewegen zelfs samen met de fysieke lichamen van de gastheer, hoewel ze zelf fysiek niet op hun gastheren lijken, behalve dat deze na jaren van besmetting op hun geesten beginnen te lijken (net als andere kwade geestenrassen). Zij zien anderen die op dezelfde wijze besmet zijn en doen aan geestelijk nepotisme, waarbij zij elkaar helpen en de onbesmetten uitsluiten. Deze boze geesten hebben een voorkeur voor blanke mensen (caucasians). Ze zijn overvloedig aanwezig in New York City, wandelend in het Wall Street-gebied.

Een draconian is een persoon die vermengd is met een boze geest die op een draak lijkt voor hen die de gave van geestelijk zicht hebben. We zien deze vaak bij Rooms-Katholieken. Een groot voorbeeld is het zien van de geest die in hun “pausen” huist.

Een goblin is een persoon die vermengd is met een boze geest die lijkt op een groene goblin. Wij hebben deze vooral bij de Hindoes gezien.

Een schaduw is de `Ivríyth term voor boze geest, geloof het of niet, het klinkt net als het Engelse “shade”, hoewel wij het zouden translitereren als “shëd”. Maar sommige boze geesten lijken op een schaduw voor hen die geestelijk zicht hebben.

Nu je gehoord hebt wat een reptielachtige is, zou je bezwaar kunnen maken, omdat de informatie die je over reptielachtigen hebt geleerd, heel anders is dan wat je hebt begrepen over mensen die boze geesten hebben. Want als de krachten van het kwaad zouden willen dat je je geloof of mening over mensen die boze geesten hebben veranderd, zouden ze niet veel succes hebben, omdat je te veel over hen weet. Maar geef ze een nieuwere naam, en je hebt een schone lei voor hen om je te vertellen wat zij willen dat je over hen denkt.

Je hebt begrepen dat iemand die door een boze geest bezeten is, er niet mee geboren is, en dat het een geestelijk verschijnsel is, wanneer een boze geest zich aan een persoon vastklampt door de banden van de zonde in een verbintenis van geestelijk overspel, en dat deze geest kan worden uitgedreven in de naam van Yâ-hwéh Yâhuwshúa`, indien het slachtoffer wenst vrij te zijn en gelooft in Yâ-hwéh Yâhuwshúa`. Deze boze geesten worden uitvoerig beschreven in de Geschriften, met name in hoofdstuk 15 van Chanówkh (Enoch). Daarin wordt uitgelegd dat de boze geesten op aarde voortgebrachte geesten zijn die voortkwamen uit de dode reuzen die het nageslacht waren van de 200 gevallen gezanten die in de tijd van Yered hun standplaats verlieten om zich voort te planten met menselijke vrouwen.

Zet dit in contrast met wat de kwade autoriteiten van deze wereld onderwijzen over “reptielachtigen”. Zij beweren dat deze gastheren van boze geesten ermee worden geboren, en dat het een biologisch verschijnsel is dat door bloedlijnen wordt overgedragen, dat deze mensen verwant zijn aan buitenaardse wezens, misschien gekloond, en dat zij alleen kunnen worden genezen door hen te doden. Zou dit niet precies zijn wat deze boze geesten willen dat u over hen gelooft? Een populaire bewering is dat deze geteisterde mensen van gedaante kunnen veranderen. De Geschriften geven vele voorbeelden van hoe gezanten en gevallen gezanten hun uiterlijk naar believen kunnen veranderen. Hiervan zijn echter geen voorbeelden bij mensen die door boze geesten bezeten zijn. Er bestaan wel bepaalde mensen onder ons aan wie de gave van geestelijk zicht is verleend, die inderdaad deze boze geesten in anderen kunnen zien, ik zeg niet dat deze hen niet kunnen zien, of dat iemand dit zicht door Yâ-hwéh tijdelijk voor Zijn doeleinden kan worden verleend (b.v. Handelingen 6:15). Maar een sterfelijk mens verandert niet organisch van gedaante, zelfs niet als hij bezeten is.

Merk op dat gevallen gezanten, gastheren van de tegenstander, wel gemakkelijk van gedaante kunnen veranderen en bijna overal de gedaante van kunnen aannemen, zelfs van iemand die we kennen, om te misleiden, maar deze zijn onsterfelijk. Ze moeten niet verward worden met mensen die besmet zijn met hun nageslacht.

Er doen geruchten de ronde over een aantal families onder de elitaire heersers van Engeland en Europa die deze ‘reptielachtige’ boze geesten herbergen of uitbroeden in een soort symbiotische regeling om te heersen en politieke macht uit te oefenen. Als dit waar is, zou het niet verwonderlijk zijn, maar wij weten hoe de politieke elite in de toekomst streng zal worden geoordeeld in de hoofdstukken 36, 46, 48, 52, 53, 61, 62, en 66 van het boek Chanówkh. Het is zeer waarschijnlijk dat deze door reptielachtigen geïnfecteerde menselijke politieke leiders de bevelen van de gevallen gezant opvolgen als hun eigen leiders, hetzij geestelijk, hetzij persoonlijk, en indien persoonlijk, zou dit verklaren waarom zij officiële onwetendheid en ontkenning handhaven als hun standpunt met betrekking tot UFO’s en buitenaardse wezens. Zouden zij hun superieuren ontmaskeren? Natuurlijk niet, als ze waarde hechten aan hun positie. Iedereen die ooit uit de pas loopt en het weinige onthult dat ze weten over UFO’s en buitenaardse wezens, wordt in diskrediet gebracht door het hele establishment en hun gecontroleerde media.

Bron: http://www.yahuwshua.org/

Share