Job 18

Job 18

De tweede toespraak van Bildad

1. Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei: 2. Hoelang duurt het, voor jullie een einde aan jullie woorden maken? Krijg inzicht, en daarna zullen wij spreken. 3. Waarom worden wij als vee beschouwd, en zijn wij onrein in jullie ogen? 4. Jij, die je ziel verscheurt in je toorn – zou de aarde omwille van jou verlaten worden, en zou een rots van zijn plaats gehaald worden? 5. Ja, het licht van de ongelovigen wordt uitgedoofd, en de vlam van zijn vuur zal niet meer schijnen. 6. Het licht wordt in zijn tent verduisterd, en zijn lamp boven hem wordt uitgedoofd. 7. Zijn krachtige schreden worden belemmerd, en zijn eigen raad werpt hem neer. 8. Want met zijn voeten wordt hij in een net geworpen, en hij wandelt over een vlechtwerk van een vangkuil. 9. Een strik grijpt hem bij de hiel, een valstrik overweldigt hem. 10. Een touw is voor hem in de aarde verborgen, een val is voor hem verborgen op het pad. 11. Verschrikkingen jagen hem rondom angst aan en jagen zijn voeten voort. 12. Zijn kracht zal tot honger worden, en de ondergang staat klaar aan zijn zijde. 13. De eerstgeborene van de dood zal de stukken van zijn huid verteren, zijn ledematen zal hij verteren. 14. Zijn vertrouwen zal uit zijn tent gerukt worden; dat doet hem voortschrijden naar de koning van de verschrikkingen. 15. In zijn tent woont wat niet van hem is; over zijn woning zal zwavel gestrooid worden. 16. Vanonder verdorren zijn wortels, en vanboven worden zijn twijgen afgesneden. 17. De gedachtenis aan hem zal van de aarde vergaan, en hij zal geen naam hebben op de straten. 18. Men zal hem wegstoten van het licht in de duisternis, en men zal hem van de wereld verjagen. 19. Hij zal geen zoon of kleinzoon hebben onder zijn volk, en niemand zal in zijn woning overblijven. 20. Over de dag van zijn ondergang zullen zij die na hem komen, ontzet zijn, en de ouderen zullen met schrik bevangen worden. 21. Zeker, zo vergaat het de woning van wie onrecht doet, en dit is de plaats van hem die Yâ-hwéh Yâhuwshúa` niet kent.

Job 17 | Job | Job 19

Share