Rechters 12

Rechters 12

Opstand van Efraïm tegen Jefta

1. Toen werden de mannen van Efraïm bijeengeroepen en zij staken de Jordaan over naar het noorden. En zij zeiden tegen Jefta: “Waarom ben je opgetrokken om tegen de Ammonieten te strijden, zonder ons te roepen om met je mee te gaan? Wij zullen je huis met jou erin met vuur verbranden.” 2. Maar Jefta zei tegen hen: “Ik en mijn volk hadden grote onenigheid met de Ammonieten. Toen héb ik je geroepen, maar je hebt mij niet uit hun hand verlost. 3. En toen ik zag dat je ons niet verloste, stelde ik mijn leven in de waagschaal en trok ik tegen de Ammonieten op; en Yâ-hwéh Yâhuwshúa` gaf hen in mijn hand. Waarom ben je dan op deze dag naar mij toe gekomen om tegen mij te strijden?” 4. Daarop riep Jefta alle mannen van Gilead bijeen en streed tegen Efraïm. En de mannen van Gilead versloegen Efraïm, want omdat Gilead tussen Efraïm en Manasse ligt, zeiden zij: “Je bent vluchtelingen uit Efraïm!” 5. Gilead ontnam de Efraïmieten namelijk de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. En het gebeurde, wanneer vluchtelingen van Efraïm zeiden: Laat mij oversteken, dat de mannen van Gilead tegen hem zeiden: Ben je een Efraïmiet? En wanneer hij zei: Nee, 6. zeiden zij tegen hem: Zeg eens: Sjibboleth. Wanneer hij dan zei: Sibboleth, en het woord dus niet goed uit kon spreken, grepen zij hem en doodden hem bij de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan. In die tijd vielen er van Efraïm tweeënveertigduizend man. 7. Jefta gaf zes jaar leiding aan Israël. En de Gileadiet Jefta stierf en werd begraven in één van de steden van Gilead.

Ebzan, Elon, Abdon

8. Na hem gaf Ebzan uit Bethlehem leiding aan Israël. 9. Hij had dertig zonen en huwelijkte dertig dochters uit, terwijl hij voor zijn zonen dertig dochters van oudsten bracht. Hij gaf zeven jaar leiding aan Israël. 10. Toen stierf Ebzan en werd begraven in Bethlehem. 11. Na hem gaf de Zebuloniet Elon leiding aan Israël. Hij gaf tien jaar leiding aan Israël. 12. En de Zebuloniet Elon stierf en werd begraven te Ajalon, in het land van Zebulon. 13. En na hem gaf Abdon, een zoon van Hillel, uit Pirhathon, leiding aan Israël. 14. Hij had veertig zonen en dertig kleinzonen, die op zeventig ezelshengsten reden. Hij gaf acht jaar leiding aan Israël. 15. Toen stierf Abdon, de zoon van Hillel, uit Pirhathon. En hij werd begraven in Pirhathon in het land van Efraïm, in het gebergte van de Amalekiet.

Rechters 11 | Rechters | Rechters 13

Share