Enoch 90

Boekrol van de weken
Chanówkh (Enoch) 90

1. “En nu, mijn zoon Mthuwshâ ́lach, roep al je broeders tot mij, en verzamel voor mij alle zonen van je moeder; want het Woord roept mij, en de geest is over mij uitgestort, opdat ik je alles laat zien wat er tot in eeuwigheid zal gebeuren.” 2. Toen ging Mthuwshâ ́lach heen en riep al zijn broeders tot zich en verzamelde zijn verwanten. 3. En Chanówkh sprak met alle zonen der gerechtigheid 4. en zei tot hen: “Hoor, zonen van Chanówkh, al de woorden van je vader, en let op het woord van mijn mond, want jij bent het die ik vermaan en tot geliefden roep, hebt de gerechtigheid lief en wandelt met haar. 5. Nadert de gerechtigheid niet met een tweeslachtig hart en gaat niet om met hen met een tweeslachtig hart; wandel met oprechtheid, mijn zonen, zij zal je langs goede wegen leiden en gerechtigheid zal je vergezellen. 6. Ik weet dat het geweld op de aarde toeneemt en een grote straf zal over haar worden uitgevoerd en alle onrechtvaardigheid zal worden uitgeroeid, van haar wortel worden afgesneden en haar bouwwerken zullen volledig worden afgebroken. Ongerechtigheid zal opnieuw op de aarde worden voltrokken en elke daad van misdaad, onderdrukking en overtreding zal worden herhaald en de overhand krijgen. 7. Maar wanneer elke soort van werken van dwaling, ongerechtigheid, hoon en geweld zal zijn toegenomen en de rebellie, de ongehoorzaamheid en de onreinheid toenemen, zal een grote straf uit de hemel over de aarde komen 8. en de zuivere Vorst zal komen om het oordeel over de aarde uit te voeren met toorn en straf. 9. [dwalende schriftgeleerde herhaalt vers 8] 10. In die periode zal het geweld van zijn wortels worden afgesneden, en die van de ongerechtigheid en van het bedrog zullen van onder de hemel worden uitgeroeid. 11. Elk aanbeden beeld van de heidense massa’s en hun tempels zullen worden verlaten, [hun aanhangers] met vuur verbrand en verbannen uit het gehele Land. 12. De rechtvaardigen zullen uit hun sluimering ontwaken, de wijsheid zal opwellen en aan hen worden gegeven en het Land zal rusten voor alle toekomstige geslachten. 13. Dan zullen de wortels der ongerechtigheid worden afgesneden; overtreders zullen door het zwaard omkomen; en verachters zullen overal worden uitgeroeid. 14. Zij die verdrukking overwegen en zij die spotten, zullen door het zwaard omkomen. 15. En nu zal ik tot je spreken, mijn zonen, om jou alle wegen der gerechtigheid en alle wegen der gewelddadigheid te tonen. 16. Ik zal ze jou opnieuw tonen, opdat je weet wat komen gaat. 17. Nu dan, mijn zonen, geef acht op mij en kies de wegen van de gerechtigheid en verwerp die van het geweld, want allen die de weg van de ongerechtigheid bewandelen, marcheren naar de volledige vernietiging.”

Enoch 88 | Enoch | Enoch 91

Share