31

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 31

31:1 Tot U, Yahweh, heb ik mijn toevlucht genomen, laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig; bevrijd mij door Uw gerechtigheid.
31:2 Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed, wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden.
31:3 Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
31:4 Trek mij uit het net dat zij heimelijk voor mij spanden, want U bent mijn kracht.
31:5 In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt mij verlost, O Yahweh, getrouwe Elohim!
31:6 Ik haat hen die nietige afgoden vereren. Ik vertrouw op Yahweh.
31:7 Ik zal mij verheugen en verblijden in Uw barmhartigheid, want U hebt mijn ellende gezien en mijn ziel in benauwdheden gekend.
31:8 U hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand, maar mijn voeten in de ruimte doen staan.
31:9 Wees mij genadig, O Yahweh, want angst benauwt mij; verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik.
31:10 Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten; mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt.
31:11 Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden, voor mijn buren het meest, en tot een bron van angst voor mijn bekenden; wie mij op straat zien, ontvluchten mij.
31:12 Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen uit het hart; ik ben geworden als een gebroken kruik.
31:13 Want ik hoor de laster van velen; angst van rondom, omdat zij tegen mij samenspannen. Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen.
31:14 Maar ik vertrouw op U, O Yahweh. Ik zeg: U bent mijn Elohim.
31:15 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers.
31:16 Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, verlos mij door Uw barmhartigheid.
31:17 O Yahweh, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep U aan; laat de goddelozen beschaamd worden, laat hen zwijgen in het graf.
31:18 Laat de leugenlippen verstommen, die hooghartige taal spreken tegen de rechtvaardige, vol hoogmoed en verachting.
31:19 O hoe groot is Uw goedheid, die U weggelegd hebt voor wie U vrezen, die U bereid hebt voor wie op U vertrouwen ten aanschouwen van de mensenkinderen.
31:20 U verbergt hen in het verborgene van Uw aangezicht voor het hoogmoedig gedrag van de man; U doet hen schuilen in een hut voor het getwist van tongen.
31:21 Gezegend zij Yahweh, want Hij heeft wonderen aan mij gedaan, wonderen van Zijn goedertierenheid: Hij bracht mij in een versterkte stad.
31:22 Ik echter zei, in mijn haast: Ik ben afgesneden van voor Uw ogen; maar toch hoorde U mijn luide smeekbeden toen ik tot U riep.
31:23 Heb Yahweh lief, al Zijn heiligen, want Yahweh beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.
31:24 Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op Yahweh hoopt!

Psalm 1 | Psalm 32

Share