82

Save pagePDF pageEmail pagePrint page

Psalm 82

82:1 Elohim staat in de vergadering van Elohim, Hij oordeelt te midden van de elohim:
82:2 Hoelang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddelozen bevoordelen? Sela.
82:3 Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid.
82:4 Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen.
82:5 Zij weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond; daarom wankelen alle fundamenten van de aarde.
82:6 Ik heb wel gezegd: U bent elohims, u bent allen zonen van de Allerhoogste;
82:7 toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen.
82:8 Sta op, o Elohim, oordeel de aarde, want U bezit alle volken.

Psalm 81 | Psalm 83

Share