Lied 82

Psalm 82

Vermaning aan onrechtvaardige rechters

1. Een psalm van Asaf. Yâ-hwéh staat in de vergadering van Yâ-hwéh, Hij oordeelt te midden van de machtigen: 2. Hoelang zul je onrechtvaardig oordelen en de ongelovigen bevoordelen? Sela. 3. Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid. 4. Bevrijd de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de ongelovigen. 5. Zij weten niets en begrijpen niets, zij wandelen steeds in de duisternis rond; daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. 6. Ik heb wel gezegd: Je bent machtigen, je bent allen zonen van de Allerhoogste; 7. toch zul je sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zul je vallen. 8. Sta op, o Yâ-hwéh, oordeel de aarde, want U bezit alle volken.

Psalm 81 | Psalmen | Psalm 83

Share